Anne İstihdam Suçluluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yüce-Selvi, Ü. & Kantaş, Ö. (2019). The psychometric evaluation of the maternal employment guilt scale: A development and validation study. İş, Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 21(1), 28-52. doi: 10.4026/isguc.543449

Sorumlu Yazar: 
Ümran Yüce Selvi
Geçerlik: 

Anne İstihdam Suçluluğu Ölçeğinin çalışma kapsamında kullanılan diğer ölçekler ile olan korelasyonları göz önünde bulundurularak iyi düzeyde psikometrik özelliklere sahip olduğu söylenilebilir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cornbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .94 olarak bulunmuştur.

4. Çocuğumun başına gelen olumsuzluklar karşısında keşke çalışmasaydım diye suçluluk yaşıyorum.
10. Yoğun olduğum zamanlarda annelik sorumluluklarımla ilgili şikayet ettiğim için kendimi çocuğuma karşı
suçlu hissediyorum.
13. İş yerinde başkalarına gösterdiğim sabrı, çocuğuma gösteremediğimi düşündüğüm zamanlarda suçluluk
duyuyorum.

Derecelendirme: 
İletişim: