Algılanan İstihdam Edilebilirlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gerçek, M ve Atay Elmas, S. (2017). Rothwell ve Arnold’ın Algılanan İstihdam Edilebilirlik Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama, geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 54, 91-103.

Sorumlu Yazar: 
Merve Gerçek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: