İstihdam Edilebilirlik Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ünal, F. (2001). İstihdam edilebilirlik becerileri ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik eğitsel bir model önerisi (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Figen Ünal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: