Anne-Yetişkin Kız Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Onaylı, S., Erdur-Baker, Ö. ve Aksöz, İ. (2010). The Turkish adaptation of the Mother-Adult Daughter Questionnaire. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1516-1520. doi:10.1016/j.sbspro.2010.07.318

Sorumlu Yazar: 
Selin Onaylı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: