Anne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kılıç, Ş., Kumandaş, H. (2017). Anne-Babaların Çocukların Duyguları Hakkındaki İnanışları Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi,18(2),169-178

Sorumlu Yazar: 
Şükran KILIÇ
Geçerlik: 

iç tutarlılık katsayıları (Cronbach alfa), test-tekrar test değerleri ve madde toplam korelasyonları kullanılmıştır

Güvenirlik: 

Ölçme aracının güvenilirliğini değerlendirmek ve yapı geçerliğini incelemek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. Anne-babanın cinsiyetine dayalı ölçme değişmezliği yapısal, metrik ve skalar değişmezliği hesaplanarak analiz
edilmiş;

Derecelendirme: 
6’lı derecelendirme
İletişim: