Bilimin Doğası İnanışları Ölçeği (Instrument For The Nature of Science Beliefs)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özcan, I. (2011). Bilimin doğası inanışlarına yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi ve fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası inanışlarının tespiti (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Işıl Özcan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: