Bilimin Doğası İnanışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özcan, İ., ve Turgut, H. (2014). Öğretmen adaylarının bilimin doğası inanışlarının tespiti: Bir ölçek geliştirme çalışması. Sakarya University Journal of Education, 4(2), 38-56.

Sorumlu Yazar: 
Halil Turgut
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Bilimsel Bilginin Değişimi: 6 madde
Gözlem ve Çıkarım: 4 madde
Bilimsel Yöntem: 4 madde
Yaratıcılık ve Hayal Gücü: 5 madde
Bilimin Kabulleri ve Sınırları: 8 madde
Sosyo -Kültürel Etki: 4 madde
Bilimsel Kanun ve Teoriler: 6 madde
toplam 37 madde
9.Farklı bilim insanları aynı verilere sahipse aynı sonuca ulaşırlar.
14.Bilimsel kanunlar, kesin olarak ispatlanmış bilimsel iddialardır.
25.“Metal bir kaşığı ısı kaynağına tuttuğunda ısındığını” söyleyen
öğrenci bir gözlemini ifade etmiş olur.

Derecelendirme: 
“5’li Likert Tipi Ölçek” (kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, katılıyorum, kararsızım, kesinlikle katılıyorum)
İletişim: