Çocuklar için Saldırganlık Ölçeği Anne-Baba Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ercan, E., Ercan, E. S., Akyol-Ardıç, Ü. ve Uçar, S. (2016). Çocuklar için Saldırganlık Ölçeği Anne-Baba Formu:Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(Ek1), 77-84.

Sorumlu Yazar: 
Ülkü Akyol-Ardıç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 alt boyut ve 33 madde
Sözel Saldırganlık (12 m ): Aynı evde yaşadığı çocuklara bağırdı veya onları tersledi.
Nesnelere ve Hayvanlara Yönelik Saldırganlık (4 m): Kızgın olduğunda kapıyı hızla çarptı, sandalyeyi tekmeledi, nesneleri fırlattı veya kırdı.
Kışkırtılmış Fiziksel Saldırganlık (6 m): Kışkırtıldığında aynı evde yaşadığı bir yetişkinle kavga etti.
Kışkırtılmadan Gerçekleşen Fiziksel Saldırganlık (6 m): Aynı evde yaşadığı bir çocukla fiziksel kavgayı başlattı.
Silah kullanımı (5 m):

Derecelendirme: 
Örnek: 5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= çoğu zaman)
İletişim: