Anne-Baba Tutum Ölçekleri (4-12 Yaş)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gülay-Ogelman, H., ve Özyürek, A. (2021). Anne-baba tutum ölçekleri (4-12 yaş): geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1), 1-16 . https://doi.org/10.47714/uebt.847581

Sorumlu Yazar: 
Hülya Gülay Ogelman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: