Öğretmen Olarak Anne Baba Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bolat, E. Y., Gürsoy, F. ve Strom, R. (2016). Öğretmen Olarak Anne Baba Envanteri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 961-970.

Sorumlu Yazar: 
Emine Yılmaz Bolat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .31 ile .62 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puan korelasyon katsayısı .83 olarak hesaplanmıştır.

32 madde 5 faktör

Derecelendirme: 
İletişim: