Anlatıya Dahil Olma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ağar, D. (2014). Anlatıya Dahil Olma Ölçeği’nin (Narrative Engagement Scale) uyarlama çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Deniz Ağar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: