Anlamlı Suratları (Emoticon) Kullanma Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sönmez, H. (2018). Emoticonların iletişim aracı olarak kullanılmasına yönelik öğrenci tutumlarının incelenmesi.
Kastamonu Education Journal, 26(4), 1081-1089. doi:10.24106/kefdergi.433434

Sorumlu Yazar: 
Hülya SÖNMEZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: