Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Savaşır, I., Sezgin, N., ve Erol, N. (1994). Ankara gelişim tarama envanteri el kitabı. Ankara, Türk Psikologlar Birliği.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: