Kişilik ve Sosyal Gelişim Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Siyez, D. M. (2010). Türk Üniversite Öğrencileri Üzerinde Kişilik ve Sosyal Gelişim Envanteri’nin geçerlik ve güvenirliği. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 233-251.

Sorumlu Yazar: 
Diğdem Müge Siyez
Geçerlik: 

Problemli Davranış İndeksi için uyum indeksi değerleri; X2 =624.50, df=258, p<.001; X2 /df=2.41; GFI=.95; AGFI; .93; SRMR=0.05 şeklindedir. Sağlıklı Davranış İndeksi uyum indeksi değerleri; X2 =169.10, df=53, p<.001; X2 /df=3.19; GFI=.92; AGFI; .90; SRMR=0.06 şeklindedir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa katsayıları Kişilik Sistemi boyutu için .63 ile .88; Algılanan Çevre Sistemi boyutu için .44 ile .84; Davranış Sistemi boyutu için .74 ile .96 arasındadır.

Derecelendirme: 
İletişim: