Ankilozan Spondilit Çalışma Dengesizliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Küçükdeveci, A. A., Ataman, Ş., Genç, A., Kutlay, Ş., Elhan, A. H., Őztuna, D., & Tennant, A. (2015). Adaptation and validation of the Ankylosing Spondylitis Work Instability Scale (AS-WIS) for use in Turkey, Rheumatology International, 35(1), 125-131.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe A. Küçükdeveci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Güvenirlik katsayısı .85 bulunmuştur.

Toplam madde sayısı 20’dir.

Derecelendirme: 
0 = hayır; 10 = maksimum hastalık aktivitesi
İletişim: