Gelişim Tarama Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erol, N., Sezgin, N. ve Savaşır, I. (1994). Gelişim Tarama Envanteri ile ilgili geçerlik çalışmaları. Turk Psikoloji Dergisi, 8 (29), 16-22.

Sorumlu Yazar: 
Neşe Erol
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 alt boyut ve toplam 154 madde.

Derecelendirme: 
E=Evet- H=Hayır- B=Bilmiyorum
İletişim: