6 Aydan 6 Yaşa Gelişim Tarama Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ergin T., Ergin H. ve Hollo E. (2009, Ekim). ET 6-6 (6 Aydan 6 Yaşa Gelişim Tarama Testi)’nın Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. X. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresinde sunulan sözel bildiri, Adana.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: