Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Problem Tarama Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Altun, F., & Yazıcı, H. (2018). Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Problem Tarama Envanteri’nin Türk kültürüne uyarlanması. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 5(1), 1-19.

Sorumlu Yazar: 
Fatma ALTUN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: