Üniversite Öğrencileri İçin Problem Tarama Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ültanır, E. (1998). Üniversite Öğrencileri İçin Geliştirilen Problem Tarama Envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(10), 23-32.

Sorumlu Yazar: 
Emel Ültanır
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .43 ile .79 arasında değiştiği görülmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .90 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayısı .83 olarak hesaplanmıştır.

Okul Yaşamına İlişkin Problem Alanı (14m):Üniversitede boş zamanlan değerlendirme etkinliklerinin yeterli ol­madığını düşünüyorum
Gelecekteki İş ve Meslek Yaşamına İlişkin Problem Alanı (15m): İle­ride geçim sıkıntısı çekmekten korkuyorum
Aile Yaşamına İlişkin Problem Alanı (10m): Ailemi özlüyorum
Sosyal İlişkilerle İlgili Problem Alanı (12m): Sınıf arkadaşlarımın ilişkileri hakkında olumsuz düşünüyorum
Kişisel Özelliklere İlişkin Problem Alanı (18m): Kimseye kolayca güvenemediğimi düşünüyorum
Ders Çalışma-Başarısızlık (14m): Yurtta çok gü­rültü olduğundan ders çalışamıyorum
Sağlıkla İlgili Olan Problem Alanı ( 8m): Ara sıra baş ağrılarım oluyor

Derecelendirme: 
3’lü Derecelendirme (1=önemsiz, 2=önemli, 3=çok önemli)
İletişim: