Vicdani Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Duran, C., Boz, D., Behdioğlu, S. ve Aktı, Ü. (2019). Vicdani liderlik: İnsanlığa insanlığın sesi, Dursun Boz (Ed.). Ankara: Gazi Kitabevi.

Sorumlu Yazar: 
Dr. Dursun BOZ
Geçerlik: 

2 pilot çalışma ve nihai çalışma

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha 0,959

VİCDANİ LİDERLİK ÖLÇEĞİ 1.Hiç Katılmıyorum, 2.Katılmıyorum, 3.Kararsızım, 4.Katılıyorum, 5.Kesinlikle Katılıyorum
BENİM LİDERİM
1 kendimi geliştirmeme yardım eder
2 yeteneklerimi kullanmam için beni cesaretlendirir
3 ekibini yeni fikirler geliştirmeleri için cesaretlendirir
4 işimi iyi yapmam için gereken bilgiyi verir
5 işimi kolaylaştırmak için gereken karar alma yetkisini tanır
6 kendi kişisel yaşamında da etik davranır
7 dürüst ve adil karar vermeye çalışır
8 çalışanlarının çıkarlarını en iyi şekilde korumak ister
9 güvenilir kişidir
10 çalışanlarının düşüncelerini dinler
11 yeni beceriler kazanmam için pek çok fırsat sunar
12 insanoğlunun toplumda bütünün bir parçası olduğunu düşünür
13 insanların dürüst, ilkeli ve iyi niyetli olmasını her koşulda çok önemser
14 bir hatadan dolayı insan/insanlar etkilenirse vicdan azabı duyar
15 kendine, topluma ve işine karşı haddini ve hududunu bilir
16 zor durumdaki bir canlıyı korumak için uğraş verir
17 birisi zor duruma düştüğünde onun yanında bulunup, ona yardım eder
18 konuştuğu insanları dinleyip, anlamaya çalışır
19 ihtiyaç sahibi insanlara ihtiyaç duyduklarında yardım eder
20 görevlerini olabildiğince az hata ile tamamlar
21 işlerini her zaman zamanında tamamlar
22 kurum imajına katkı sağlayacak bütün faaliyetlere gönüllü olarak katılır
23 görevlerini gerekenin üzerinde bir dikkat sarf ederek yapar
24 işiyle ilgili önemli bir karar almadan önce üstünü mutlaka bilgilendirir
25 korkularıyla yüzleşmekten çekinmez
26 yaptığı işlere iyi niyet ve gayretle başlayıp işindeki sorunlara çözüm arar
27 yaşam amacındaki ilkeler, doğruluk ve dürüstlük için riske girer
28 sahip olduğu bilgileri üstünlük sağlamak için kullanmaz
29 iyilik yapmak için riske girmeyi, kötülükten kaçınmak için riske girmekten daha iyi olduğunu bilir
30 çevresinde dürüst, sevilen ve güvenilir biri olarak bilinir
31 başarıyı yeni düşünceler üretmek, kendini keşfetmek ve geliştirmekle olduğunu düşünür
32 hatalarını kendi üstüne itiraf eder
33 eğer insanlar eleştiri yaparlarsa, bu eleştirilerden ders almaya çalışır
34 kendisininkinden farklı görüş ve düşüncelerden ders almaya çalışır
35 kendi üstlerinin eleştirilerinden ders almaya çalışır
36 eleştirilerden ders alır
37 şefkatli ve merhametli insanların gerektiğinde başkalarının yanlışlarını affetmesi gerektiğini bilir
38 inanmayı insan doğası gereği olduğunu düşünür
39 yaratılanı sever YARADAN’dan dolayı
40 maddi dünya ile manevi dünya arasındaki derin anlamın farkındadır
41 vicdanının inancını etkilediğini bilir
42 zor durumda olanlar için dua eder
43 yaptığı işlerle ilgili bir soruşturma/inceleme başlatılırsa hemen savunmaya geçer ve bir suçlu bulur
44 üstüne (sorumlu olduğu kişiye) bağlılığını kanıtlamak için kendi doğrularını değiştirebilir
45 güçlü olanın haklı olduğuna inanır
46 ekip halinde elde ettiğimiz başarıları kendi başarısı sayar

CONSCIENTIOUS LEADERSHIP SCALE 1.Strongly Disagree, 2.Disagree, 3.Neutral, 4.Agree, 5.Strongly Agree
MY LEADER
1 helps me improve myself
2 encourages me to use my abilities
3 encourages his/her team to develop new ideas
4 gives me the information I need to do my job well
5 entitles me with the decision-making authority needed to streamline my work
6 my leader behaves ethically in his/her personal life
7 tries to give honest and fair decisions
8 wants to protect the best interests of his/her employees
9 is a reliable person
10 listens to the thoughts of his/her employees
11 offers many opportunities for me to acquire new skills
12 thinks mankind is part of the whole in society
13 emphasizes for people to be honest, principled and well-intentioned under all circumstances
14 feels remorse if people are affected by a mistake
15 knows his/her limits to himself/herself, to society and to his/her work
16 strives to protect a living creature in distress
17 is there to help him/her when someone is in trouble
18 tries to listen and understand the people he communicates
19 helps people in need when they need it
20 completes his/her tasks with as few mistakes as possible
21 my leader always completes his/her work on time
22 voluntarily participates in all activities that contribute to corporate image
23 exercises his/her duties with due diligence
24 always informs his/her superiors before making an important decision about his/her work
25 does not hesitate to face his/her fears
26 starts his/her work with good faith and diligence and seeks solutions to his/her problems
27 takes risk for righteousness, honesty, and the principles regarding his/her life objective
28 doesn’t use his/her knowledge to outmaneuver
29 knows that taking risk to do goodness is better than taking risk to avoid badness
30 is known as honest, loved and trusted in his/her own social circle
31 thinks that success will be achieved by generating new ideas, discovering and developing oneself
32 confesses his/her mistakes to his/her superiors
33 tries to learn from criticisms should people criticize him/her
34 tries to take lessons from the opinions and thoughts different from his/her own
35 tries to learn from the criticism of his/her superiors
36 learns from the criticisms
37 knows that affectionate and compassionate people should forgive the wrongs of others when necessary
38 thinks that believing is by nature
39 love the created for the CREATOR’s sake
40 is aware of the deep meaning between the material world and the spiritual world
41 knows that his conscience affects his faith
42 prays for those in distress
43 immediately becomes defensive and finds a criminal in case any enquiry/investigation is launched regarding his/her work
44 can change his/her own truth to prove his/her loyalty to his/her superior
45 believes that the strong is right
46 considers the success we achieved as a team as his/her own

Derecelendirme: 
Ölçek 5 noktalı Likert tipinde (1. Hiç Katılmıyorum – 5. Tamamen Katılıyorum) hazırlanmıştır.
İletişim: