Allah Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akın, A. ve Akın, Ü. (2015). Allah algısı ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (7),1-6.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: