Liderlik Uygulamaları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yavuz, M. (2010). Liderlik Uygulamaları Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(158),143-157.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Yavuz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: