Altılı Benlik Kurgusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özcan, B., ve Öğülmüş, S. (2021). Altılı Benlik Kurgusu Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (52), 41-56.

Sorumlu Yazar: 
Bahadır Özcan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: