Akademik Benlik Saygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cevher, Fatma N. ve Buluş, M. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarında akademik benlik saygısı. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 28-39.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Nilgün Cevher Kalburan, Mustafa Buluş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: