Cinsel Benlik Şeması Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koçak, G., & Fışıloğlu, H. (2010). Cinsel Benlik Şeması Ölçeği’nin üniversite örnekleminde geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Klinik psikiyatri, 13, 159-169.

Sorumlu Yazar: 
Gözde (Koçak) İkizer
Geçerlik: 

Ölçeğin Türkçe formunun faktör yapısı orijinal formla tutarlılık göstermiştir. Ölçek 3 faktörden oluşmaktadır.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık katsayısı tüm ölçek için .86 olarak bulunmuştur.

Ölçek 36 madde üç faktörlü yapıdadır.
Sevgi Dolu/Şefkatli : Yumuşak Kalpli, Duygusal, Romantik
Şehvetli/Tahrik Edici Olan: Heyecan Verici, Uyarılabilir, Kendine Odaklı
Dolaysız/Açık Sözlü: Dobra, Açık, Dürüst

Derecelendirme: 
7’li Likert (1=beni hiç tanımlamıyor ve 7=beni çok iyi tanımlıyor)
İletişim: