Demoulin Çocuklar İçin Benlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Turaşlı, N. K. (2014). Validity and reliability of the DeMoulin Self-concept Developmental Scale for Turkish preschoolers. Eurasian Journal of Education Research, 55, 55-72. http://dx.doi.org/ 10.14689/ejer.2014.55.4

Sorumlu Yazar: 
Nalan Kuru Turaşlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: