Altı Yaş Çocukları İçin Duygusal Becerilerin Değerlendirilmesi Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Durmuşoğlu-Saltalı, N., Deniz, M. E., Çeliköz, N. ve Arı, R. (2009). Altı Yaş Çocukları İçin Duygusal Becerilerin Değerlendirilmesi Testi’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 403-420.

Sorumlu Yazar: 
M. Engin Deniz
Geçerlik: 

Testin geçerlik çalışmalarında yapı geçerliği kullanmıştır.

Güvenirlik: 

Testin güvenirlik çalışmalarında KR 20 güvenirlik metodu, madde analizi, testi yarılama, madde güçlüğü, madde ayırt ediciliği ile alt ve üst %27 arasındaki farkın anlamlılığı testleri kullanılmıştır.

Derecelendirme: 
10’lu derecelendirme
İletişim: