Birey-Ötesi Benlik Kurgusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kırca, B., ve Ekşi, H. (2022). Birey-Ötesi Benlik Kurgusu Ölçeği Türkçe formunun psikometrik özellikleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 12(2), 501-519. doi: 10.23863/kalem.2021.210

Sorumlu Yazar: 
Beyza KIRCA
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: