Alkolizm Yükleme Tarzı Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özdemir, Y. D. (1995). Nüks öyküsü olan ve olmayan alkol bağımlılarında alkolizm yükleme tarzı envanteri (ayte)’nin geçerlilik çalışması (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: