Algılanan Web Karmaşıklığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altun, A. ve Çevik, V. (2012). Algılanan Web Karmaşıklığı Ölçeğinin geliştirilmesi, Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(3), 1-21.

Sorumlu Yazar: 
Arif Altun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: