Atıf Karmaşıklığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Paker, K.O.(2004). Bireysel Bir Farklılık Olarak Atıf Karmaşıklığı: Kavramsal analiz ve ölçek uyarlaması. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 24(1), 1-24.

Sorumlu Yazar: 
Kamile Oya Paker
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: