Algılanan Örgütsel Kimlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kasap- Çobanoğlu, F. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel kimlik ve örgütsel etkililik (Denizli ili örneği)(Doktora tezi) .Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/