Algılanan Üniversite Desteği ve Yapısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Avcı, D. & Doğan, T. (2020). Algılanan Üniversite Desteği ve Yapısı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve ilk yıl üniversite öğrencilerinin algıladıkları üniversite desteği. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1494 -1529.

Sorumlu Yazar: 
Dilek Avcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: