Algılanan Web Sitesi Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kılıç, S. & Özdemir, E. (2017). Exploring gender differences in perceived web site quality. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(21), 197-220. http://dx.doi.org/10.17823/gusb.2518

Sorumlu Yazar: 
Serkan Kılıç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: