Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bilge, A., Öğce, F., Genç, R. E. ve Oran N.T. (2009). Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ)’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Uygunluğu. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2(25), 61-72.

Sorumlu Yazar: 
Ayşegül Bilge
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: