Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği (ÖSÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kartal, S. (2003). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel sosyalleşme düzeyleri (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: