5-6 Yaş Grubu Sosyalleşme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Unutkan, Ö. P. (1998). 5-6 yaş grubu aile katılımlı sosyalleşme programı (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: