Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H., Akın, A., Akın, Ü., Çardak, M., (2013). Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeğinin Türkçeye
Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, International Journal of Social Science, 6( 3), 591-600.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: