Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme- 30 Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çorapçı, F., Aksan, N., Arslan-Yalçın, D., ve Yağmurlu, B. (2010). Okul öncesi dönemde duygusal, davranışsal ve sosyal uyum taraması: Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme-30 Ölçeği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 17(2), 63-74.

Sorumlu Yazar: 
Feyza Çorapçı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

30 madde ve 3 alt boyut

Sosyal Yetkinlik (10 m): Zorda olan bir çocuğu teselli eder ya da ona yardımcı olur.
Kızgınlık-Saldırganlık (10 m): Kolaylıkla hayal kırıklığına uğrayıp sinirlenir.
Anksiyete-İçedönüklük (10 m): Yüz ifadesi duygularını belli etmez.

Derecelendirme: 
6’lı derecelendirme (1= hiç katılmıyorum – 6= tamamen katılıyorum)
İletişim: