Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği (Social Competence and Behavior Evaluation Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arslan-Yalçın, D. (2009). Turkish validation of the Social Competence and Behavior Evaluation Scale (SCBE-30).(Master’s Thesis). Boğaziçi University Institute for Graduate Studies in the Social Sciences, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Duygu Arslan Yalçın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: