Geriatrik Sosyal Hizmet Yetkinlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tuncay, T., & Duyan, V. (2015).Turkish adaptation of the Geriatric Social Work Competency Scale in a groupe of social work bachelor students. Turkish Journal of Geriatrics, 18(1), 60-67. doi:

Sorumlu Yazar: 
Tarık Tuncay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: