Sosyal Girişimciliğe İlişkin Bireysel İş Yetkinlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım Saatçi, E., & Ovacı, C. (2021). Sosyal Girişimciliğe İlişkin Bireysel İş Yetkinlik Algısı Ölçek Geliştirme Çalışması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 22(1), 133-149.

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Yıldırım Saatçi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: