Karşı Cinsle İlişkide Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ünlü, V..(2004).Karşı Cinsle Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği.(Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Sorumlu Yazar: 
Vehbi Ünlü
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

12 madde,3 alt boyut

Başlatabilme (5 m): Karşı cinsten ilgimi çeken biri olduğunda tanışmak için çeşitli fırsatlar yaratabilirim.

Sürdürebilme (4 m): Çıktığım arkadaşım, bir davranışımdan hoşlanmıyorsa, düzeltmek için elimden geleni yapabilirim.

Sonlandırabilme (3 m): Çıktığım arkadaşıma ayrılma kararımı açıklamak isterken, konuya giremeyebilirim.

Derecelendirme: 
4’lü likert (1-Hiçbir Zaman, 4-Her Zaman)
İletişim: