Algılanan Sosyal Destek Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Duru, E. (2007). Re-examination of the psychometric characteristics of the multidimensional scale of perceived social support among Turkish university students. Social Behavior and Personality: An İnternational Journal. 35(4), 443-452.

Sorumlu Yazar: 
Duru Erdinç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: