Algılanan Kurumsal Destek Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dolma, Ö., Torun, A. A. (2017). Psychometrıc study of the turkısh survey of perceıved organızatıonal support. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 271 – 295.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: