Doğumda Algılanan Destek ve Kontrol Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Inci, F., Gokce Isbir, G., & Tanhan, F. (2015). The Turkish version of Perceived Support and Control in Birth scale. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 36(3), 103-113. doi: 10.3109/0167482X.2015.1073708

Sorumlu Yazar: 
Gözde Gökçe İşbir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: