Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çakır, Y. H. (1993). 12-22 yaş grubundaki gençlerde Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerlik araştırması (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: