Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eker, D., ve Arkar, H. (1995). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’ nin faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği [Factorial Structure, Validity, and Reliability of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support]. Türk Psikoloji Dergisi,10(34), 17-25.

Sorumlu Yazar: 
Haluk Arkar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut. Toplam 12 madde.
Aile Desteği Boyutu ( 4 m) : Sorunlarımı ailemle paylaşabilirim.
Arkadaş Desteği Boyutu ( 4 m): İşler kötü gittiğinde arkadaşlarıma güvenebilirim.
Özel Bir İnsan Desteği Boyutu ( 4 m) : İhtiyacım olduğunda yanımda olan özel bir insan var.

Derecelendirme: 
7’li Likert ( 1= Kesinlikle hayır- 7= Kesinlikle evet)
İletişim: