Algılanan Romantik İlişki Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sağkal, A.S. ve Özdemir, Y. (2017). Algılanan Romantik İlişki Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.348-349). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Ali Serdar Sağkal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: