Algılanan Örgütsel Sapma Davranışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türkkaş Anasız, B., ve Iliman Püsküllüoğlu, E. (2018). Algılanan Örgütsel Sapma Davranışı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik
çalışması. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 10(19), 449-469.

Sorumlu Yazar: 
Burcu TÜRKKAŞ ANASIZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: